Kiviainesten volyymit turvallisesti ja tarkasti

Miehittämättömän ilma-aluksen (drone, RPA, UAV) käyttö kiviainesvarastojen inventoinnissa on jo useilla, varsinkin suuremmilla toimijoilla vakiintunut ja hyväksi havaittu menetelmä. “Drone-mittauksen” hyvä tarkkuus, aineiston monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet ja merkittävästi parantunut työturvallisuus lienevät suurimpia syitä tähän kiviainesalan “digiloikkaan”. Drone-kuvauksella saatava tieto ei rajoitu… Read more

Ajantasaista ja havainnollista tietoa metsästä

Kuvion 3D-malli

Metsänhoitotöistä ja niiden tarpeista sekä metsävaroistamme on nykyisin helposti saatavilla monipuolista tietoa. Esimerkiksi Metsäkeskuksen Metsätyöt kartalla -palvelun avulla voi hakea erilaisia metsätyökohteita. Laserkeilaukseen perustuva aineisto päivitetään metsävaratiedon pohjalta kahdesti vuodessa (tilanne 2016). On huomioitava, että vain osa tuosta Metsätyöt kartalla -palvelussa… Read more