Kiviainesten volyymit turvallisesti ja tarkasti

Miehittämättömän ilma-aluksen (drone, RPA, UAV) käyttö kiviainesvarastojen inventoinnissa on jo useilla, varsinkin suuremmilla toimijoilla vakiintunut ja hyväksi havaittu menetelmä. “Drone-mittauksen” hyvä tarkkuus, aineiston monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet ja merkittävästi parantunut työturvallisuus lienevät suurimpia syitä tähän kiviainesalan “digiloikkaan”. Drone-kuvauksella saatava tieto ei rajoitu… Read more