Visuaalisempaa, tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa metsästä


Metsänhoitotöiden raportointi ajanmukaiseksi

Metsäpalveluiden tuottajilta odotetaan entistä havainnollisempaa ja visuaalisempaa raportointia tehdyistä hoitotoimenpiteistä. Pelkkä laskun lähettäminen tai kirjallinen raportti laskun ohessa ei selvityksen mukaan ole riittävän laadukasta palvelua nykymetsänomistajalle. Metsänomistajaa kiinnostaa entistä useammin nimenomaan se, miltä siellä omassa metsässä näyttää. Ilmakuvat ja -videot ovat optimaalinen ratkaisu tähän tarpeeseen. Paikkatiedon sisältävä ja koordinaatistoon sidottu ajantasainen ja tarkka ilmakuva on helposti esitettävissä erilaisissa karttapalveluissa, jolloin etämetsänomistajankin on paikalla käymättä helppo todeta se, mitä on tehty ja missä. Ja miltä se näyttää!

Metsänhoidon ympäristöseuranta nykyaikaan

Laadukas ja kattavampi ympäristöseuranta on entistä tärkeämpää. Olipa tarkastelun kohteena ojien kunnostus, maanmuokkaus, suojavyöhykkeet vesistöön tai vaikkapa ajourat, niin kauko-ohjatun ilma-aluksen avulla saadaan tarkasteltava alue tallennettua ja siirrettyä paikkatietoon sidottuna aineistona asiantuntijan arvioitavaksi. Asiantuntija voi tällöin ”patikoinnin” sijaan tehokkaasti keskittyä kohteen kokonaisvaltaiseen tarkasteluun, mittailuun ja arviointiin – missä ja milloin tahansa.

Metsätiet kunnossa?

Ilmakuvauksen avulla voidaan nopeasti ja kattavasti selvittää metsätien kunto ja havainnollisesti dokumentoida kunnostustarpeet ja -toimenpiteet paikkatietoon sidotusti. Myös esimerkiksi tukikelpoisten toimenpiteiden toteuttamisen valvonnassa voidaan ilmakuvaa tehokkaasti hyödyntää.

Metsänomistajille ajantasaista kuvallista tietoa

Kuten todettua, useimpia metsänomistajia kiinnostaa se, miltä oma metsä tällä hetkellä näyttää. Onko kiireellistä hoitotarvetta vaikkapa taimikon osalta? Viivästyneestä taimikonhoidostahan saattaa aiheutua metsänomistajalle jopa tuhansien eurojen menetys. Myöhästynyt hoitotyö on oikea-aikaista kalliimpaa ja puusta saatavat tuotot pienenevät. Varsinkaan etämetsänomistajalla ei ole aina mahdollisuutta käydä itse paikan päällä toteamassa metsänhoitotyön valmistumista ja arvioimassa sen laatua mm. luonnonhoidon osalta. Luonnonhoitotutkinnon suorittaneen ammattikuvaajan tuottaman kuva-materiaalin avulla tämäkin hoituu kätevästi etänä.

Laadukasta kuvaa metsätilakaupan avuksi

Havainnollinen, monipuolinen ja ajantasainen kuvamateriaali helpottaa ja nopeuttaa myös metsätilakauppaa. Usein julkisten karttapalveluiden ilmakuvat ovat useiden vuosien takaa, eivätkä tarkkuudeltakaan huippuluokkaa. Varsinkin arvokkaampien ja suurempien tilojen kohdalla kannattaa kuva-aineistoon panostaa erityisesti.

Katso metsäinen 360-kuva