Palvelut

Tuotamme asiakkailleimme informaatiota kuvaamalla, mallintamalla ja mittaamalla

 

Ortokuva ja DSM
Ortokuva sekä DSM

Ortokuvia, pistepilviä ja mittauksia

Kauko-ohjattavan multikopterin, pysty- eli ortokuvauksen sekä 3D-mallinnuksen avulla voidaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti määrittää esimerkiksi erilaisten ainesten, kuten esimerkiksi kiviaines- ja hakekasojen tilavuuksia. Mallista voidaan myös kätevästi määrittää pituuksia ja pinta-aloja. Lisäksi kuva-aineistosta on mahdollista tuottaa esimerkiksi suunnittelun, markkinoinnin tai luvituksen avuksi monipuolista materiaalia, kuten pintamalleja ja korkeuskäyriä sekä erilaisia animaatioita.

RPAS metsätaloudessa

RPAS-kuvattua taimikkoa

Miehittämättömien ilma-alusten avulla voidaan merkittävästi tehostaa mm. metsänhoidon ympäristöseurantaa ja tuottaa havainnollista aineistoa metsänhoidon raportoinnin tueksi. Tästä Metsäsivulle.

Valvonta- ja tarkastustoiminnan uusi aikakausi

Lintuperspektiivistä suuret kokonaisuudet ovat paremmin hahmotettavissa ja usein jopa pienet yksityiskohdatkin erottuvat paremmin ja nopeammin kuin maan pinnalta katsoen. Erityisesti vaikeapääsyisissä ja vaarallisissa paikoissa etätarkastelun etu on ilmeinen. Mallinnusteknologian ansiosta voidaan esimerkiksi kuvatun kohteen etäisyyksien, pinta-alojen ja tilavuuksien määritykset tehdä turvallisesti etänä ja nopeasti.