Kiviainesten volyymit turvallisesti ja tarkasti

Miehittämättömän ilma-aluksen (drone, RPA, UAV) käyttö kiviainesvarastojen inventoinnissa on jo useilla, varsinkin suuremmilla toimijoilla vakiintunut ja hyväksi havaittu menetelmä. “Drone-mittauksen” hyvä tarkkuus, aineiston monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet ja merkittävästi parantunut työturvallisuus lienevät suurimpia syitä tähän kiviainesalan “digiloikkaan”.

Drone-kuvauksella saatava tieto ei rajoitu pelkästään kiviainesten tilavuuden/massan määritykseen. Tyypillisesti yhdellä RPAS-kuvauskäynnillä saadaan kerättyä aineisto, josta voidaan muodostaa koko kiviainesalueesta ns. digitaalinen kopio. Tästä koordinaatistoon sidotusta materiaalista voidaan sitten tarpeen mukaan prosessoida erilaisia tuotteita, esimerkiksi ortokuvia, 3D-malleja, pintamalleja, korkeuskäyriä tai vaikkapa animaatioita. Useinhan käy niin, että tulee uusia tarpeita ja ideoita matkan varrella. Kun omalta koneelta tai pilvipalvelusta löytyy alueesta “digikopio”, voidaan moni käynti tai uuden aineiston tilaus jättää tekemättä ja näin säästyy aikaa ja rahaa.

Ennen mahdollista UAV-toiminnan aloittamista tai kokeilua on syytä huolellisesti perehtyä alaan liittyvään lainsäädäntöön. Myös UAV-palveluita hankittaessa on hyvä tarkistaa ainakin se, että palveluntarjoajalla on ilmailulain vaatimusten mukainen, erityisesti miehittämättömään ilmailuun tarkoitettu pakollinen vastuuvakuutus.