Kasvinviljelyn seurantaa ilmasta

Pelto ilmasta ja maasta

Miehittämättömien ilma-aluksien (RPAS) avulla voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti saada hyvä kokonaiskuva peltojen tilasta. Maanpinnalta tarkasteltaessa kasvusto saattaa näyttää varsin tasaiselta, mutta lintuperspektiivistä katsoen tilanne voi olla hyvinkin toisenlainen. Esimerkiksi kasvulohkojen vesitalouteen liittyvien ongelmien sekä lannoite- ja/tai siemenmäärien poikkeavuuksien havainnointi maan pinnalta voi olla lähes mahdotonta, mutta ilmakuvauksen avullla nämä voidaan havaita laajaltakin alueelta nopeasti.

Lakoontumisen seurantaa