Kiviainesten volyymit turvallisesti ja tarkasti

Miehittämättömän ilma-aluksen (drone, RPA, UAV) käyttö kiviainesvarastojen inventoinnissa on jo useilla, varsinkin suuremmilla toimijoilla vakiintunut ja hyväksi havaittu menetelmä. “Drone-mittauksen” hyvä tarkkuus, aineiston monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet ja merkittävästi parantunut työturvallisuus lienevät suurimpia syitä tähän kiviainesalan “digiloikkaan”. Drone-kuvauksella saatava tieto ei rajoitu… Read more

Ajantasaista ja havainnollista tietoa metsästä

Kuvion 3D-malli

Metsänhoitotöistä ja niiden tarpeista sekä metsävaroistamme on nykyisin helposti saatavilla monipuolista tietoa. Esimerkiksi Metsäkeskuksen Metsätyöt kartalla -palvelun avulla voi hakea erilaisia metsätyökohteita. Laserkeilaukseen perustuva aineisto päivitetään metsävaratiedon pohjalta kahdesti vuodessa (tilanne 2016). On huomioitava, että vain osa tuosta Metsätyöt kartalla -palvelussa… Read more

Kasvinviljelyn seurantaa ilmasta

Pelto ilmasta ja maasta

Miehittämättömien ilma-aluksien (RPAS) avulla voidaan nopeasti ja kustannustehokkaasti saada hyvä kokonaiskuva peltojen tilasta. Maanpinnalta tarkasteltaessa kasvusto saattaa näyttää varsin tasaiselta, mutta lintuperspektiivistä katsoen tilanne voi olla hyvinkin toisenlainen. Esimerkiksi kasvulohkojen vesitalouteen liittyvien ongelmien sekä lannoite- ja/tai siemenmäärien poikkeavuuksien havainnointi maan pinnalta… Read more