Ajantasaista ja havainnollista tietoa metsästä

Kuvion 3D-malli

Metsänhoitotöistä ja niiden tarpeista sekä metsävaroistamme on nykyisin helposti saatavilla monipuolista tietoa. Esimerkiksi Metsäkeskuksen Metsätyöt kartalla -palvelun avulla voi hakea erilaisia metsätyökohteita. Laserkeilaukseen perustuva aineisto päivitetään metsävaratiedon pohjalta kahdesti vuodessa (tilanne 2016). On huomioitava, että vain osa tuosta Metsätyöt kartalla -palvelussa esitettävästä aineistosta on tarkistettu maastokäynnein.

Kun kohteesta halutaan vaikkapa tarvittavan työmäärän tai toteutetun työn laadun arvioimiseksi tarkkaa, ajantasaista ja havainnollista informaatiota, niin tällöin otetaan avuksi kameralla varustettu miehittämättömän ilma-alus (UAV, RPAS). Nykyteknologian ansiosta tarkat kuvat tai videot ovat heti käytettävissä ja aineiston pohjalta voidaan muodostaa koordinaatistoon sidotut, esimerkiksi karttapalveluun ladattavat ilmakuvat sekä 3D-mallit tarvittaessa jopa saman päivän aikana. 3D-mallin avulla voidaan kohdetta “pyöritellä” näytöllä ja tarkastella sitä vaikkapa eri suunnista tai etäisyyksiltä sekä esimerkiksi mitata pituuksia, pinta-aloja ja tilavuuksia.